Så vässar du din prompt i ChatGPT – 5 proffstips

Är du journalist, kommunikatör eller småföretagare? Vill du dessutom ha ett bollplank som alltid är på tå? Då ska du ta hjälp av ChatGPT. ChatGPT kan svara på frågor, generera idéer eller ge dig insikter i nya ämnen. Det enda du behöver göra är att skriva en bra prompt som matchar dina behov. Så här gör du!

Vad är en prompt?

En prompt är den text du skriver till ChatGPT för att starta eller fortsätta en konversation. Varje meddelande fungerar som en instruktion som guidar AI:n i hur den ska svara. En välformulerad prompt hjälper AI:n att förstå vad du är ute efter och minskar risken för missförstånd. Att skriva en bra prompt är inte svårt, men kräver lite övning. I den här artikeln delar jag med mig av fem enkla tips som jag själv velat ha som nybörjare. Nu kör vi!

RUTA: En prompt kan vara en fråga, en begäran om information eller en instruktion för ett specifikt ämne. Genom din prompt guidar du AI:n att ge dig ett relevant, exakt och användbart svar.

1. Var tydlig och specifik

När du skriver din prompt ska du vara tydlig. Då ökar chansen att du får relevanta och användbara svar. Börja med att definiera exakt vad du vill få ut av ChatGPT. Inled med att etablera huvudämnet och fyll på med mer detaljerad information.

Identifiera ditt huvudämne: Tänk på vad din huvudfrågeställning handlar om. Vilka ord beskriver ämnet du är intresserad av? Om du till exempel vill veta mer om marknadsföring, kan nyckelord som ”digital marknadsföring”, ”content marketing” eller ”marknadsföring i sociala medier” vara relevanta.

Snäva ner din förfrågan: Vilka specifika områden av ett ämne du vill utforska? Använd nischade eller branschspecifika nyckelord om du vill ha mer djupgående information. För en förfrågan om ”digital marknadsföring”, kan du inkludera termer som ”sökoptimering”, ”nyhetsbrev”, eller ”Google Analytics”.

Exempel på en vag prompt jämfört med en tydlig prompt:

 • Vag prompt: ”Ge mig tips om skrivande.” Det här är en mycket bred förfrågan. Du kommer få ett brett svar med allt från generella skrivtips till tips för specifika genrer.
 • Tydlig och specifik prompt: ”Kan du ge mig tips för att förbättra dialogen i en kriminalroman?” Den här prompten är specifik och kommer ge dig ett mer detaljerat svar. Den specificerar både typen av skrivande (dialog) och genre (kriminalroman), vilket leder till ett mer riktat svar.
 • ”Jag ska starta en e-handelsverksamhet och behöver råd om digital marknadsföring. Vilka är de tre mest kostnadseffektiva strategierna för att nå ut till min målgrupp via sociala medier?”
  Den här prompten ger en tydlig kontext (start av en e-handelsverksamhet), den specificerar området av intresse (digital marknadsföring för sociala medier), och begränsar informationen till en hanterbar mängd (tre strategier).

RUTA Tips! Använd generella nyckelord för en bredare översikt och nischade nyckelord om du söker mer djupgående information. Undvik att stoppa in för många nyckelord eftersom det kan göra din prompt förvirrande. Håll din frågeställning klar och tydlig.

2. Bestäm detaljnivå i din prompt

När du skriver en prompt till ChatGPT kan du specificera hur detaljerade svar du vill ha. Är du ute efter en snabb överblick eller en fullständig genomgång? Genom att ange detaljnivå i din prompt, hjälper du ChatGPT att anpassa svaren efter dina behov.

Översiktliga svar: Om du vill ha en snabb genomgång ska du använda formuleringar som ”Kan du ge mig en kort sammanfattning av…” eller ”Beskriv översiktligt…”. Det signalerar att du är ute efter ett kortfattat svar.

Detaljerade svar: Om du vill ha omfattande svar ska du använda formuleringar som ”Ge mig en detaljerad beskrivning av…” eller ”Jag skulle vilja ha en utförlig genomgång av…”. Det visar att du förväntar dig ett mer ingående svar.

Exempel:

 • Exempel på översiktlig förfrågan: ”Ge mig en snabb översikt av de grundläggande principerna i periodisk fasta” Här begär du en kortfattad sammanfattning av ämnet.
 • Exempel på detaljerad förfrågan: ”Kan du beskriva hur periodisk fasta påverkar metabolismen och vilka vetenskapliga studier som stödjer detta?” Den här prompten indikerar att du vill ha en djupgående analys med specifika exempel och vetenskapligt stöd.

3. Bestäm svarens längd

ChatGPT tenderar att ge långa och detaljerade svar. Ofta upprepas också samma information om och om igen, fast formulerad på olika sätt. För att spara tid ska du vara tydlig med hur långt du vill att svaret ska vara, till exempel genom att specificera antal tecken, ord eller meningar.

Exempel på hur du specificerar svarets längd:

 • Antal tecken: Ange en specifik teckengräns för svaret. Till exempel: ”Kan du ge mig en förklaring på under 200 tecken om hur solpaneler fungerar?”
 • Antal ord: Specificera antalet ord för svaret. Till exempel: ”Beskriv fördelarna med meditation i ett svar på cirka 50 ord.”
 • Antal meningar: Begär ett svar som begränsas till ett antal meningar. Till exempel: ”Förklara blockchain-teknologin i tre meningar.”
 • Antal stycken: Be om ett kortfattat svar i ett eller flera stycken. Exempel: ”Ge mig en sammanfattning om artificiell intelligens i tre stycken?”

4. Specificera format

När du skriver din prompt kan du ange i vilket format svaret ska presenteras. Vill du ha en punktlista eller en sammanhängande text? En steg för steg-anvisning eller en dialog? Genom att ange formatet kan du få information presenterad på ett sätt som passar dina syften bäst.

Så här kan du specificera formatet:

 • Numrerade listor är perfekt när du vill ha information presenterad i rangordning eller som en instruktion i flera steg. Exempel på prompt: ”Hur skriver man ett nyhetsbrev steg för steg?”.
 • Punktlistor är idealiska när du vill ha en snabb överblick. Exempel på prompt: ”Ge mig en punktlista om fördelarna med ekologisk mat.”
 • Stycken är det bästa valet när du vill ha information presenterad i en sammanhängande text. Till exempel: ”Beskriv i ett stycke hur sociala medier kan påverka konsumentbeteendet.”
 • Frågor kan vara användbart om du behöver input inom ett ämne. Exempel på prompt: ”Jag ska göra en intervju med en lokal restaurangägare om hemligheterna bakom deras framgång. Vilka 10 frågor bör jag ställa?”

Själv anger jag ofta formatet i ”antal tips”. Jag kan till exempel skriva: ”Ge mig 5 tips på hur man lyckas med pasta”. Svaret är aldrig så bra att jag kan använda det rakt av, men ger en bra grund att bygga vidare på.

5. Följ upp med fler frågor

Varje fråga du ställer till ChatGPT är en del av den övergripande prompten som hjälper AI:n att förstå dina önskemål. Det är inte bara första raden som räknas, utan allt du skriver bidrar till att du får bättre och mer relevanta svar. Använd det första svaret du får från ChatGPT för att bygga vidare på din prompt.

Så här kan du bygga vidare på din prompt:

 • Var mer specifik: Om svaret du fick var för allmänt kan du ställa en mer detaljerad uppföljningsfråga. Om du till exempel inledde med att fråga efter ”tips för sociala medier”, kan du följa upp med frågan ”Kan du ge exempel på hur jag kan använda Instagram för att öka kundengagemang?”
 • Utveckla vidare: Använd informationen från det första svaret för att bygga vidare på din prompt. Om du fick en lista på strategier, kan du till exempel fråga ”Hur mäter jag effektiviteten av dessa strategier?”
 • Vägled ChatGPT och få ett korrigerat svar: Ibland kan ChatGPT missförstå din fråga eller ge ett svar som inte är korrekt. Genom att påpeka felet kan du hjälpa AI:n att förstå och rätta till sina misstag, vilket leder till bättre och mer exakta svar.

Uppföljningsfrågorna skapar en mer dynamisk dialog mellan dig och AI:n, en så kallad feedbackloop. Genom att utveckla din frågeställning hjälper du AI:n att utveckla och förfina sina svar.

Leave a Comment